background image
PROBLÉM? VYŘEŠÍME!
dlouholetost
Dlouholetost Členové naší kanceláře mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práva, kdy se po celou svou profesní dráhu věnují aktivnímu výkonu advokacie. Naše advokátní kancelář navazuje na zkušenosti našich předchůdců a dřívějších školitelů, kteří poskytovali právní služby již od počátku 90. let.
postup
Postup Při řešení požadavků klientů klademe důraz na nalezení optimálního postupu, které bude pro klienta představovat efektivní kombinaci právního, ekonomického i lidského přístupu k řešení jeho situace.
oponentura
Oponentura V rámci týmu advokátní kanceláře při řešení jednotlivých kauz, každou podrobíme důsledné oponentuře či konzultaci mezi členy kanceláře.
spolupráce
Spolupráce Při poskytování právních služeb dlouhodobě spolupracujeme s notářskou kanceláří, exekutorským úřadem i znalci z příslušných oborů, což nám umožňuje řešit požadavky klientů komplexně a efektivně.

Služby

Smlouvy


příprava návrhů smluvní dokumentace revize smluvní dokumentace kupní smlouvy darovací smlouvy nájemní a podnájemní smlouvy
smlouvy o převodu družstevního podílu smlouvy o zřízení služebností smlouvy o dílo smlouvy o zápujčce, výpujčce a úveru zástavní smlouvy a zajišťovací převody práva

Služby

Obchodní společnosti, společenství vlastníků, spolky


Konzultační činnost právní agendy obchodních společností, společenství vlastníkůjednotek, spolků Zastoupení při jednání orgánů, příprava podkladů pro konání schůzí orgánů Agenda změn - změny názvu, sídla, jednatelů, prokuristů, stanov, zakladatelskýchlistin Přípravy společenských smluv a zakladatelských listin
Vypořádání, převody a rozdělení podílů Tvorba obchodních podmínek na míru Přeměny obchodních společností Kompletní pracovněprávní agenda Revize a sepis smluv Likvidace společností

Služby

Vymáhání pohledávek, nároků, škod


Mimosoudní vymáhání pohledávek a dluhů Soudní vymáhání pohledávek a dluhů Vymáhání pohledávek v exekučním řízení Řešení pohledávek v insolvenčním řízení

Služby

Nemovitosti, majetek


Koupě, prodej a darování nemovitostí Nájem a podnájem Zřízení, zrušení a změny věcného břemene Zástavní právo
Vypořádání spoluvlastnictví Advokátní úschova Závěti, vypořádání majetku a pozůstalostí Vypořádání společného jmění manželů Správa majetku

Služby

Trestní a přestupkové právo


Obhajoba ve věcech trestních Vymáhání nároků obětí a poškozených v trestním řízení Dopravní nehody
Právní pomoc svědkům a osobám podávajícím vysvětlení v trestním řízení Zastupování v přestupkovém řízení vč. případného soudního přezkumu

Služby

Správní právo


Stavební řízení Územní plánování Řidičské oprávnění/průkazy Daňové řízení Správní soudnictví

Služby

Rodinné právo


Výživné Péče o děti Rozvod manželství Opatrovnické řízení

náš tým

 


REFERENCE

 


Bez konzultace Mgr. Ptoszka a jeho týmu z kanceláře Advokáti 3v1 nečiním žádná důležitá rozhodnutí. Velmi oceňuji jeho přehled, profesionální přístup a rychlé řešení problému. To vše v soukromých i podnikatelských aktivitách. Jan B.

REFERENCE

 


S advokátní kanceláři Advokáti3v1 s.r.o., konkrétně s panem Mgr. Ptoszkem spolupracuje naše firma již několik let. Celý tým této kanceláře již několikrát prokázal mimořádnou profesionalitu a hluboké znalosti v oblasti obchodního práva, občanského práva a správního práva. Vždy jsem byli mile překvapeni uceleným přehledem v právní problematice a schopnosti efektivně reagovat a řešit veškeré právní otázky. S jejich pomocí a věnované péči jsme úspěšně uzavřeli několik důležitých smluv a vyřešili několik právních sporů. MKFin Group s.r.o.

REFERENCE

 


S panem magistrem Ptoszkem spolupracuji již několik let. Vždy odvedl naprosto bezchybnou a profesionální práci, ať už se jednalo o konzultaci, právní poradenství, nebo konstrukci či kontrolu různých typů smluv. Jako klient mám vždy jistotu, že ochrání moje investice a peníze a uvažuje v souvislostech vždy ve prospěch svého klienta. Můžu pana magistra s nejlepším vědomím doporučit všem klientům, kteří hledají kvalitu, právní jistotu a poradenství s přesahem. Pavel Š.

REFERENCE

 


Touhle cestou bych se chtěl podělit o mou zkušenost s celým týmem advokátní kanceláře. Při koupě nového domu vše za nás vyřídili, jak smlouvu, úschovu peněz, katastrální i stavební úřad. Toť vše s přátelským a profesionálním přístupem. Do budoucna s mou ženou nebudeme váhat a advokátní kancelář znova kontaktujeme. Peter S.

REFERENCE

 


Pokud hledáte právní služby na úrovni, jste na správném místě. Náš problém byl vyřešen k naší spokojenosti, komunikace s kanceláří probíhala velmi korektně a všechny naše dotazy byly zodpovězeny rychle, věcně a hlavně správně. Soudní spor jsme vyhráli a proto s naší rodinou můžeme advokátní kancelář Advokáti3v1 jedině doporučit. Takto mají vypadat služby v roce 2023. Martin H.

REFERENCE

 


Oceňuji serióznost a profesionalitu. Srozumitelný výklad problematiky. Se službami pana advokáta jsem velmi spokojen. Nemám, co bych vytknul. MDDr. Michal Pyszko

REFERENCE

 


Mohu jen doporučit. Cením rychlost jednání a komplexnost právních služeb. Vím, kam se příště zase obrátit ohledně právního poradenství. Veronika P.

REFERENCE

 


S paní advokátkou z advokátní kanceláře Advokáti3v1 mám jen ty nejlepší zkušenosti, velmi profesionální přístup, maximální spokojenost. M.V